เมนู

บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (UTE)

ผู้เชี่ยวชาญวางระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลแก่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้วยแนวคิดการรวบรวมโซลูชันที่ชาญฉลาดและทันสมัย ผ่านการพัฒนาเสาอัจฉริยะ Lucky Pole โดยทีมวิศวะกรผู้เชี่ยวชาญของบริษัท เสาอัจฉริยะ Lucky Pole ช่วยบริหารจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการเมือง Smart City Platform (Maxicity) เพื่อพัฒนาคุณภาพสังคม ส่งเสริมให้เมืองปลอดภัย และน่าอยู่ด้วยมัลติฟังก์ชั่นที่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างไร้ขีดจำกัด เป็นพื้นฐานสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเมืองเข้าสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

กลับไปด้านบน